Komora mieszania do nagrzewnicy – funkcjonalność, zastosowanie, korzyści zastosowania

Jak jest podstawowa funkcja nagrzewnicy?

Zasadniczym zadaniem systemu grzewczego jest pokrycie strat ciepła budynku w celu zachowania równowagi termicznej pomieszczeń. Ciepło do pomieszczania dostarczane jest w strumieniu powietrza ogrzewanego przez wymiennik ciepła urządzenia, który generuje wentylator. Wykorzystanie wymuszonego ruchu powietrza przez urządzenie pozwala na wielokrotne zmniejszenie wielkości układu grzewczego oraz zachowanie znakomitej dynamiki układu grzewczego. Są to cechy, które znacząco poprawiły standard ogrzewania przez co stały się rozwiązaniem powszechnie wykorzystywanym w ogrzewaniu obiektów halowych.

Na szczególną uwagę zasługują nagrzewnice zasilane gazem.

Rozwiązania takie niosą ze sobą wiele korzyści od etapu inwestycyjnego począwszy poprzez etap modernizacji budynków. Urządzenia gazowe nie wymagają budowy kotłowni a same jednostki jako urządzenia autonomiczne można w prosty sposób dopasowywać do bieżących i niezmieniających się potrzeb budynku.

Dlaczego komora mieszania to rozszerzenie funkcji nagrzewnicy?

W związku z tym, że \ urządzenie grzewcze posiada wentylator nawiewny powstała koncepcja wykorzystania go do włączenia nagrzewnicy w zespół urządzeń wentylacyjnych. Wystarczyło zabudować wentylator nagrzewnicy i połączono połączyć go z czerpnią powietrza świeżego, wprowadzanego do hali. W ten sposób powstała w ten sposób koncepcja, która pozwala na połączenie funkcji wentylacyjnej i grzewczej wykorzystując dostępne już elementy systemu HVAC. Poprzez dołączenie przepustnic komora mieszania pozwala na łatwą zmianę ilości powietrza nawiewanego lub/i stopnia zmieszania z powietrzem obiegowym wg uznania użytkownika.

Jak jest zbudowana komora mieszania?

Komora mieszania nagrzewnicy ma budowę skrzynki z dostępnymi otworami do podłączenia dalszej części instalacji. Zwykle komorę mieszania wyposaża się w zestaw przepustnic, które pozwalają na dowolną zmianę proporcji zmieszania powietrza świeżego i obiegowego zależnie od potrzeb użytkownika lub prowadzonych procesów. Sterowanie położeniem przepustnic można wykonać zdalnie z poziomu użytkownika lub uzależnić od zewnętrznych parametrów np. sterownika centralnego (BMS). Niejednokrotnie komorę mieszania wyposaża się również w filtr powietrza.

Jakie jest działanie oraz korzyści zastosowania komory mieszania?

Zastosowanie komory mieszania z nagrzewnicą do obróbki powietrza wentylacyjnego poprawia funkcjonowanie układu wentylacji. Poza funkcją filtracji powietrza rozwiązanie takie eliminuje problemy związanie z występowaniem zimnych przeciągów lub wykraplaniem się pary wodnej na oziębionych elementach pomieszczenia. Strumień świeżego powietrza dostarczanego do hali jest ciepły i przyjemny. Rozwiązanie takie poprawia komfort cieplny w pomieszczeniu ale nie zwiększa kosztów eksploatacyjnych.

Wentylacja hal może być zagadnieniem złożonym i wymagającym. W szczególności bliskości pomieszczeń o różnym przeznaczeniu i różnym oddziaływaniu na środowisko przed projektantem stoi trudne wyzwanie zachowania równowagi ciśnienia w pomieszczeniach i zabezpieczenie przed migracją powietrza zużytego do strefy czystej. Nakładająca się na to nierównowaga pracy instalacji wynikająca ze zmiennych warunków pracy, prowadzonych procesów lub wyłączeń/usterek elementów instalacji wentylacyjnej sprawia, że zagadnienie staje się trudne do opanowania. Nierównowaga ciśnień w pomieszczeniach może powodować dokuczliwości przenikania zapachów, oparów (np. z hali produkcyjnej, z toalet) do stref czystych. W celu eliminacji tego problemu Winterwarm prowadził rozwiązanie, które poprzez ciągłą kontrolę ciśnienia w hali doregulowuje położenie przepustnic komory mieszania zachowując stałe ciśnienie w pomieszczeniu. Układ zapewnia bezpieczeństwo ciśnienia nawet w przypadku uszkodzonych lub wyłączonych części instalacji wyciągowej lub nawiewnej.

Więcej informacji otrzymają Państwo od naszych przedstawicieli.

Komora mieszania za 1 zł – skorzystaj z oferty specjalnej.

Stosowanie komory mieszania nagrzewnic stało się popularnym rozwiązaniem instalacji HVAC. Aby zachęcić Państwa do wykorzystania potencjału tkwiącego w komorach mieszania przygotowaliśmy specjalną promocję cenową polegającą na obniżeniu ceny KM do 1zł w przypadku zakupu nagrzewnic XR+ lub HR Winterwarm!

Oferta taka znakomicie obniża cenę zakupu całej instalacji. Nawet w przypadku niewykorzystania wszystkich komór w bieżących projektach mogą Państwo przeznaczyć ją do wyposażenia instalacji z nagrzewnicami Winterwarm w przyszłości. Komora mieszania nagrzewnic gazowych Winterwarm wykonana jest tylko w dwóch wielkościach dla 6-ciu wielkości nagrzewnic dzięki czemu wykorzystanie komory mieszania do przyszłych projektów jest bardzo elastyczne.

Więcej informacji o promocji: tutaj.

 

 

 

 

Najnowsze aktualności

Winterwarm Polska

Adres siedziby:

Wiejska 32a, Jasin, 62-020 Swarzędz

Godziny otwarcia

Biuro:
Pon – Pt   8:00 – 16:00

Magazyn:
Pon – Pt   8:00 – 14:00

Kontakt

Sekretariat:
+48 603 588 651

Adres e-mail:
winterwarm@winterwarm.pl

Copyright – Winterwarm Polska Sp. z o.o. – 2020

Porozmawiaj z nami